Friday, October 4, 2013

'YANG' sebagai pemula ayat

Bercerita tentang penggunaan YANG ini, mungkin jarang kita tahu. Sebenarnya YANG boleh digunakan sebagai pemula kata. misalnya.

YANG MANA SATU BINI KAMU? 
YANG TAK MANDI?
YANG DIMAKSUDKAN ADALAH PELAKSANAAN INI.

Jadi janganlah, tambah APA YANG DIMAKSUDKAN ADALAH PELAKSANAAN INI. APA untuk soalan sahaja.

Yang mudah diberikan contoh; 
Yang kurik itu kundi,
Yang merah itu saga, 
Yang cantik itu budi,
Yang indah itu bahasa.

No comments: